BARVY, CHUTĚ A RYTMY LATINSKÉ AMERIKY

Mayský kalendář – NAHUALS – posvátná mayská znamení

Posted on Bře 15, 2017 in Průvodce |

ETNOLATINO s potěšením představuje kolekci originálních mayských nahualů, vyrobených z černého jadeitu

 

Nahual, nagual, nawal, zvířecí duch, mayský denní znak.

Každý pro něj užívá jiný název, jinak jeho název zapisuje, ale všichni hovoří o dvaceti názvech pro dny, které Mayové užívali ve svém kalendáři. Váš osobní Nahual je určený vaším datem narození.

Toto je 20 nahualů, neboli znamení posvátných dnů:

Posvátné znamení dne: RÁKOS – AAJ – BEN

Rákos – tito lidé jsou známí jako soudci, mediátoři, kteří si dobře vedou v politice a jiných řídících odvětvích. Dokáží lidem pomoci vidět situaci v jasnějších konturách. Jsou pokladnicí znalostí, a ostatní je vyhledávají, když potřebují poradit v mnoha různých oblastech. Mohou být prchliví, což je u východních znamení obvyklé. Ví se o nich, že bývají neoblomní, někdy proto mívají hodně složité vztahy. Pokud jim jejich partner pomůže upravit perspektivu, dokáží spoluvytvářet harmonické rodinné prostředí.

 

Posvátné znamení dne: MOUDROST  – AJMAK´- CIB

Moudrost – hlavní témata lidí narozených ve znamení moudrosti jsou očista a regenerace. Tito lidé berou život vážně, obvykle jsou velmi praktičtí a dobře hospodaří s penězy. Je jim zatěžko zbavovat se nepotřebných věcí, rádi by pro všechno našli nové využití. Řídí je jižní energie, proto jsou velmi zdatní v recyklaci a péči o životní prostředí. Pokud dokážete přijmout jejich chmurnou povahu a umožníte jim čas od času zkazit zábavu, dosáhnete po jejich boku štěstí.

 

Posvátné znamení dne: SLUNCE  – AJPUU – AHAU

Slunce – do znamení Slunce se často rodili mayští králové. Tito lidé ztělesňují vlastnosti řemeslníků, lovců a vládců. Pokud s nimi žijete, mohou vám někdy připadat chladní, protože jsou velmi tvůrčí a mají mnoho společenských ohledů. Obvykle dokáží předvádět blahobyt, protože jim vládne jih. Lidé Slunce mívají vysoká očekávání. Neberte si osobně, pokud máte dojem, že jejich očekávání nedokážete naplnit. Mívají schopnost komunikovat se zemřelými, takže mohou dobře sloužit jako průvodci na duchovní cestě.

 

Posvátné znamení dne: NOC  – AQ´AB´AL – AKBAL

Noc – toto je znamení západu, což je království podvědomí. Noční lidé bývají tvůrčí a intuitivní, často ale dávají přednost samotě. Bývají to léčitelé a umělci. Jsou trpěliví a hodně toho vydrží. Noční člověk bývá schopný obchodník, dokáže naplňovat cíle, ale musí dávat pozor, aby se neztratil ve svých představách nebo závislostech. Noční lidé bývají dobří životní partneři, ve vztazích se dokáží přizpůsobit.

 

Posvátné znamení dne: OPICE – BÁATZ – CHUEN

Opice – v umělecké a tvůrčí povaze opičích lidí je rozeznatelná tvůrčí energie podvědomí. Tito lidé jsou rádi středem pozornosti, jejich partner by se tudíž měl cítit dobře v pozadí, zatímco opičí člověk pracuje s obecenstvem. Bývají velmi vtipní a živí. Někdy jim ale schází soustředěnost a stálost, jež jsou ve vztahu potřeba. Pokud vám povaha opičího člověka vyhovuje, nebudete se po jeho boku nikdy nudit.

 

Posvátné znamení dne: CESTA  E´E – EB

Cesta – toto znamení je velmi skromné, vážné a neproblematické. Lidé cesty budou pro ty, které milují, ochotní neúnavně pracovat. Mohou dosahovat velkých úspěchů v podnikání i rodinném životě, protože jsou navázaní na jih. Tito lidé jsou schopni velkých obětí pro úspěch vztahu. Pokud ale mají dojem, že jsou nedocenění, dokáží být vzteklí a plní zloby. Mívají silné nadpřirozené a léčitelské schopnosti a také silné vazby na plodnost a životní prostředí.

 

Posvátné znamení dne: VÍTR   – IQ – IK

Vítr – podobně jako vítr je i toto znamení velmi proměnlivé a často nestálé. Větrní lidé se dobře přizpůsobují novým okolnostem. Velmi dobře dokáží plnit duchovní úkoly, často u nich dochází k výbuchům výřečnosti. Nejlépe se jim vede ve vztazích, ve kterých dochází k mnoha proměnám, chtějí mít svobodu prožívat naplno jednotlivé okamžiky. Bývají dobří spisovatelé a učitelé. Toto znamení ovládá sever.

 

Posvátné znamení dne: JAGUÁR  – BALAM – IX

Jaguár – je měnič a rád pracuje v anonymitě. Nebývají rádi lidem na očích, ale výborně snáší projevy hojnosti a blahobytu. Dokáží léčit a mají dobré instinkty, jsou také stateční a hrdí. Nesnažte se jaguára dotáhnout na taneční parket, někdy vás ale překvapí při tanci v soukromí. Jaguáři mají vazbu na sever, proto jsou velmi inteligentní, jsou to dobří učitelé a spisovatelé.

 

Posvátné znamení dne: KROKODÝL  IMOX – IMIX

Krokodýl – prvotní matka Země popisuje základní vlastnosti krokodýlů: jsou naprosto odevzdaní tomu, co považují za svůj domov a rodinu. Jejich instinkt bývá silnější než jejich rozum. Dokáží se skvěle postarat o ostatní, ale mohou být majetničtí, žárliví a v těsných vztazích i výbušní. Jsou v kontaktu se základními silami přírody. Toto znamení má vazby na východ.

 

Posvátné znamení dne: HAD . KAN – CHICCHAN

Had – jako vlnící se had je i toto znamení plynulé, charismatické a často vytváří představení pro ostatní. Tito lidé bývají velmi intuitivní a náruživí. Mohou to být dynamičtí vůdci, léčitelé nebo senzibilové, mají obrovské charisma a tvůrčí schopnosti. Hadí lidé dokáží zneužívat svou moc, když se ocitnou v nevyváženém prostředí. Pokud jsou pod tlakem, mohou být výbušní. Ve vztahu potřebují klid a péči, aby v nich vynikla jejich lepší stránka. Je to proto, že mají úzkou vazbu na východ.

 

Posvátné znamení dne: SEMENO  – K´AT – KAN

Semeno – smyslnost a blahobyt jsou dva hlavní rysy tohoto znamení, které má silné vazby na sever. Tito lidé bývají přirození pracovníci v týmu a díky svojí silné osobnosti mívají dobré vůdčí vlastnosti. Snadno vydělávají i utrácejí peníze. Musí si dávat pozor, aby se nezadlužili. Jejich partner musí sledovat, jak utrácejí, ale bude se s nimi mít dobře v ložnici i mimo ni.

 

Posvátné znamení dne: BOUŘE – KAWOQ – CAUAC

 Bouře – na rozdíl od dramatického názvu jsou lidé bouře velmi milí, milující, klidní, tvůrčí a duchovně založení. Jsou v kontaktu se svým podvědomím a kvůli vazbám na západ mohou snadno spadnout do závislosti anebo podléhat různým okamžitým nutkáním. Pro tyto lidi je klíčové manželství a blízký vztah, budou vás uctívat ve svatyni lásky a odevzdanosti. Dokáží si vytvořit skvělá přátelství a během krize udělají, co jen budou moct, aby vám pomohli. Dokáží dobře vydělávat peníze a rádi je pak utrácejí za svoje příbuzné a domov.

 

Posvátné znamení dne: REFORMÁTOR  KAME – CIMI

Reformátor – tento den bývá tradičně nazývaný smrt, má vazbu na sever. Toto znamení dokáže vytvořit velký blahobyt a společenství. Lidé v tomto znamení přirozeně přitahují nadbytek a materiální majetek. Neradi bývají vůdci, ale budou hrát roli moci schované ve stínu, aby posloužili své rodině a svému společenství. Toto je znamení šťastných vztahů a manželství. Tito lidé ale mívají i svoje tajemství, často pracují v bezpečnostních službách.

 

Posvátné znamení dne: SRNA  – KIEK – MANIK

Srna – tito lidé rádi zakoušejí všechny krásy světa. Někdy mívají potíže s udržováním vztahů, protože milují svou svobodu. Mají v sobě zbytek duše lovce. Vůči svému společenství jsou velmi věrní. Mají silnou tvůrčí stránku, která se často projevuje různými uměleckými sklony, jsou též velmi náruživí a intuitivní, což je dáno jejich vazbou na západ a podvědomí.

 

Posvátné znamení dne: HVĚZDA  – Q´ANIL – LAMAT

Hvězda – znamení má vazbu na jih, proto hvězdní lidé často dokáží vydělávat peníze a hospodařit s majetkem. Rádi diskutují a smlouvají o ceně zboží. Ve vztazích s nimi se obvykle hodně diskutuje, mají tendenci si dopřávat příliš mnoho. Jejich partner by měl být připravený hvězdného člověka občas stáhnout zpátky na zem. Toto znamení miluje hádanky a nejrůznější hlavolamy

 

Posvátné znamení dne: ZEMĚ  – N´OJ – CABAN

Země – hlavními tématy tohoto znamení s vazbami na ohnivou energii východu jsou činorodý mozek a silné emoce. Tito lidé jsou velmi pokrokoví a mohou mít potíže ve vztahu s lidmi, kteří nejsou tak liberálně nastavení. Život s takovým člověkem někdy může působit jako jízda mentální horské dráze, když mu ale pomůžete se soustředit, může být velmi produktivní a dosáhnout blahobytu.

Posvátně znamení dne: PAZOUREK – TIJAAX – ETZNAB

Pazourek – znalosti a pravda jsou pro lidi ve znamení pazourku velmi důležité. Je to proto, že mají vazbu na duševní energii severu. Bývají to skvělí spisovatelé s darem pro komunikaci. Budou bojovat za to, co považují za správné, i kdyby to mělo představovat velké osobní oběti. Mohou být trochu marniví,takže i přesto, že se zdají být praktičtí, není vhodné jim pomluvit jejich nové boty. Tito lidé vás budou provázet dobrým i zlým, ale když dospějí až ke svému bodu zlomu, ukáží vám, zač je toho loket.

 

Posvátné znamení: OBĚTINA – TOOJ – MULUC

Obětina – ve výbušné povaze a emocionálnosti tohoto znamení je znatelný oheň východu. Ve vztazích s těmito lidmi je třeba, aby byli jejich partneři ochotní jim čas od času ukázat cestu, především když se lidé obětiny nechávají unést svými emocemi. Rádi riskují, jsou ochotní jít až na dřeň, takže je pro ně užitečné, slyší-li názor znějšku. Když se na něco zaměří, dokáží dosáhnout skvělých výsledků ve všech oblastech života

 

Posvátné znamení dne: PES – TZ´I – OC

Pes – jistě si dokážete představit, že jsou tito lidé věrní rodině a svému společenství, protože jejich znamení má vazby na sever. Psí lidé také potřebují svobodu, aby hlídali svoje okolí. Znamení je velmi sexuální, od partnera potřebuje porozumění.  Tito lidé budou neúnavně pracovat, aby svým milovaným dali, co potřebují. Dobře snáší projevy blahobytu. Mají silné vztahy s otcovskými postavami a jsou ochotní na sebe vzít roli otce a vůdce, pokud to je nutné

 

Posvátné znamení dne: OREL  – TZI´IKIN – MEN

Orel – má dar předvídavosti, proto orlí člověk snadno vidí věci z ptačí perspektivy. Věnuje velkou pozornost drobnostem, dokáže si říct o to, co chce. Rád cestuje a ve vztahu potřebuje svobodu. Nemá rád soutěžení a soupeření. Tito lidé bývají perfekcionisté, kteří toho mohou hodně dokázat, ale potřebují volnost, aby se vznesli do výšin vlastní představivosti. Mají vazbu na západ a podvědomí, což může znamenat, že budou mít tendenci před věcmi utíkat.

 

JAKÝ JE MŮJ OSOBNÍ NAHUAL,  NEBOLI ZVÍŘECÍ DUCH?

Pomůžeme Vám to zjistit s pomocí mayského kalkulátoru nahualů